SOUL SHAKEDOWN PARTY PLAYLIST ARCHIVE

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018- 2019

YEAR 2020

January: Jan. 07 Jan. 14 Jan. 21 Jan. 28  
February: Feb.04 Feb.11 Feb.18 Feb.25
March: Mar. 03 Mar. 10 Mar. 17 Mar. 24 Mar. 31  
April: Apr. 07 Apr. 14 Apr. 21 Apr. 28    
May: May 05 May 12 May 19 May 26    
June: June 02 June 09 June 16 June 23 June 30  

July:

July 07 July 14 July 21 July 28  
August: Aug. 04 Aug. 11 Aug. 25    
September: Sep. 01 Sep. 08 Sep. 22 Sep. 29  
October: Oct. 06 Oct. 13 Oct. 20      
November: Nov. 10 Nov. 17 Nov. 24    
December: