SOUL SHAKEDOWN PARTY PLAYLIST ARCHIVE

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

YEAR 2017

January: Jan. 03 Jan. 10 Jan. 17 Jan. 24 Jan. 31
February: Feb. 07 Feb. 14 Feb. 21 Feb. 28
March: Mar. 07 Mar. 14 Mar. 21 Mar. 28    
April: Apr. 04 Apr. 11 Apr. 18 Apr. 25    
May: May 02 May 09 May 16 May 23 May 30  
June: Jun. 06 Jun. 13 Jun. 20 Jun. 27    

July:

Jul. 04 Jul. 11 Jul. 18 Jul. 24  
August: Aug. 01 Aug. 08 Aug. 29    
September: Sep. 05 Sep. 12 Sep. 19 Sep. 26  
October: Oct. 03 Oct. 10 Oct. 17 Oct. 24 Oct. 31  
November: Nov. 07 Nov. 14 Nov. 21    
December: